Ontwikkeling van uw Kind

De ontwikkeling van uw kind

Onze pedagogisch medewerkers helpen uw kind verder met zijn of haar ontwikkeling. En dat gaat per kind in een ander tempo en op een andere manier. Dat is prima, want ieder kind is uniek en daar hebben wij oog voor.

Ontwikkeling op allerlei
gebieden

Sommige kinderdagverblijven werken met een voor- en vroegschools educatieprogramma (VVE). Wij vinden dat programma iets te star. Wij leveren liever maatwerk. Zo spelen wij in op thema's die bij de kinderen leven. Kinderen krijgen bij ons volop de kans om zich te ontwikkelen. In ons Pedagogisch Beleidsplan vindt u een aantal voorbeelden van de ontwikkelingsgebieden.

Ontwikkeling op allerlei  gebieden

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind

Ieder kind krijgt een vaste mentor die de ontwikkeling van uw kind volgt. We registreren alles in een zogenoemd kindvolgsysteem. Hierdoor kunnen wij snel signaleren of de ontwikkeling volgens verwachting verloopt. De mentor, het team en onze pedagogisch coach bespreken de ontwikkeling van uw kind iedere 6 tot 8 weken met elkaar. Zijn er zorgen over uw kind dan bespreken wij die direct met u. Lees ook: contact met ouders.

Goed voorbereid naar de basisschool

Met onze Peuterplusgroep zorgen wij voor een soepele overgang naar het basisonderwijs. In de Peuterplusgroep bieden wij een structuur aan die al begint te lijken op die van groep 1 van de basisschool. Bovendien organiseren wij een aantal keer per jaar een activiteit samen met BSO Norlandia. Veel van onze kinderen gaan daar namelijk naar toe als ze vier jaar worden. Ook zorgen wij voor een goede overdracht naar de leerkracht. Kinderen die bij De Bibelebonseberg zijn geweest, zijn helemaal klaar voor de overstap naar school!

Om u een goede indruk van onze locaties te geven leiden we u graag rond.