Kwaliteit en klachten

Werken aan kwaliteit

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het zijn de zaken waar wij ons achter de schermen dagelijks mee bezig houden. Wilt u hier meer over weten? leest u dan onder andere:

Wij staan in het Landelijk Register Kinderopvang

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang LRK nummer 109846709.

Heeft u een klacht?

Een eventuele klacht lossen wij graag zo snel mogelijk samen met u op. U kunt dit het beste bespreken met de mentor van uw kind of met Ineke Geuze. Kunnen wij uw klacht samen niet direct oplossen? Dan plannen wij een vervolggesprek in. Wij hebben een intern klachtenreglement welke u kunt vinden door op de volgende link te klikken: Protocol Interne Klachtenregeling U kunt ook de ouderklankbordgroep inschakelen. Komen wij er dan nog niet uit, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke mediator: het Klachtenloket Kinderopvang

Om u een goede indruk van onze locaties te geven leiden we u graag rond.